Yksilöllisesti suunniteltuja sosiaalihuollon avopalveluja kaikenlaisille ihmisille elämän eri vaiheissa

Arjen Löytöretken toiminnan tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen löytyminen ja niiden käyttöön ottaminen. Toimintamalleissa näkyy luottamus ihmiseen, positiivinen pedagogiikka, aito kohtaaminen ja dialogisuus. Nykyajan hektisen ja informaatiota tulvivan elämän vastapainoksi palveluissa korostuvat kiireettömyys, luonnon tarjoamat mahdollisuudet, toiminnallisuus ja läsnäolo.

Arjen Löytöretken työskentelyote on ratkaisukeskeinen ja se kannustaa iloitsemaan jokaisesta onnistumisesta. Huomataan asioiden hyvät puolet ja vaikeinakin hetkinä katsotaan tulevaisuuteen myönteisten lasien läpi. Asenteella on suuri merkitys onnistumisessa.

Menetelminä Arjen Löytöretki käyttää luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvia Green Care menetelmiä. Ne ovat ammatillisia, tavoitteellisia ja vastuullisia luontoa, toimintaa ja osallisuutta painottavia menetelmiä. Toimintaympäristönä on metsä tai jokin muu luontokohde ja sisältö voi olla seikkailupedagogiikkaa, koira-avusteisuutta tai jotain asiakkaan itsensä toivomaa viitekehykseen sopivaa toimintaa. Myös ihan perinteiset menetelmät ovat käytössä, luontoteemalla höystettynä.